disclaimer

Gegevens met betrekking tot naam, adres, woonplaats en e-mailadres, die door mugmetdegoudentand worden geregistreerd in verband met de mailinglist, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie. De Mug zal uw persoonsgegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Onze webmaster streeft er naar om correcte en actuele informatie te geven, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.
Op onze website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen. Voor de inhoud van die sites is de Mug niet verantwoordelijk.

Alle op deze site genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

© 2000-nu content: mugmetdegoudentand
© 2000-nu design: Jan Giliam van Arkel

De Mug verzoekt redacties, auteurs en fotografen vooraf om toestemming voor publicatie op onze website. Mocht dit per abuis niet het geval zijn geweest dan kunt u een e-mail sturen naar Doris Zijlema: doris@mugmetdegoudentand.nl. Een financiële vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?