Skip to content
mugmetdegoudentand

Aflevering 37: Baby Dee Norris (19 mei 2023)

Honderd vrouwen uit Marcels leven vertellen over hun persoonlijkste ervaringen. Om te lachen, te huilen, om je te verwonderen en misschien zelfs om van te leren. Elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering.

Aflevering 37: Baby Dee Norris

Kerkorganist, badmeester, boomchirurg, straatmuzikant in berenpak, harpist op een driewieler, ‘bilaterale hermafrodiet’ op de kermis; Baby Dee uit New York, opgegroeid in Cleveland Ohio, heeft een meer dan kleurrijk leven achter de rug.

Na drie producties met mugmetdegoudentand (Funzone, Sinaasappelstraat en Sombersongs) is ze nu prettig geland in Zeeland waar ze een rustig leven leidt met haar geliefde, schilder Christina de Vos.

Er ging wel een bewogen bestaan aan vooraf, waarin haar anders zijn zich vroeg manifesteerde. Als jongetje kwam Dee met gelakte teennagels naar haar eerste zwemles. Jaren later in New York, op weg naar haar werk als organist, keek ze weer naar haar voeten, gehuld in degelijke herenschoenen. Daar en toen besloot ze haar transitie te ondergaan. ‘Ik dacht nee, dit klopt niet en die gelakte teennagels klopten wel.’ Die schoenen heeft ze nooit meer gedragen.

Beluister de podcast via Apple Podcasts of Spotify hieronder

----------------

Church organist, lifeguard, tree surgeon, busker in a bear suit, harpist on a tricycle, "bilateral hermaphrodite" at the fair; Baby Dee from New York, raised in Cleveland Ohio, has lived a more than colorful life.

After three productions with mugmetdegoudentand (Funzone, Sinaasappelstraat and Sombersongs) she has now landed comfortably in Zeeland where she leads a quiet life with her lover, painter Christina de Vos.

It was preceded by an eventful existence, in which her being different manifested itself early. As a boy, Dee came to her first swimming lesson with painted toenails. Years later in New York, on her way to work as an organist, she looked down at her feet again, clad in decent men's shoes. There and then she decided to undergo her transition. “I thought no, this is not right and those painted toenails were right.” She never wore those shoes again.

Listen to the podcast via Apple Podcasts or Spotify below

Bekijk project