Skip to content
mugmetdegoudentand

Mooie woorden van Marijn Lems

Dank voor de mooie woorden over The Making Of Soros The Musical, Marijn Lems!

“Was gisteren bij het schitterende The Making Of Soros The Musical, de afscheidsvoorstelling van mugmetdegoudentand. Het is een inhoudelijk schatrijke voorstelling, maar er vielen me een paar dingen specifiek op.

In het conflict tussen 'de regisseur' (Lineke Rijxman) en 'George Soros' (Vincent van der Valk) wordt niet alleen de tegenstelling tussen kunst en geld/commercie op de spits gedreven, maar ook de strijd tussen twee manieren van theater maken. Rijxman staat daarbij voor de manier van theater maken die de mug (maar ook co-auteur Willem de Wolf) altijd heeft gehuldigd: een manier om de wereld te kunnen begrijpen.

Van der Valk staat daarentegen voor de opvatting dat het theater een plek is om nieuwe vergezichten te schetsen en te experimenteren met samenlevingsvormen en wereldbeelden. Dat wordt vervolgens prachtig vervlochten met het concept van identiteit: waar Rijxman eigenlijk continu zichzelf onderzoekt maar niet tot een identiteit wil worden gereduceerd, wil Soros niets van zelfpsychologisering weten, en alleen systemen onderzoeken, en daarbij neemt hij op de koop toe dat hij door de buitenwereld altijd als de Jood, of de kapitalist, of de globalist zal worden gezien, en daarom gehaat.

Zo ontrafelt de voorstelling via een blik op kunstopvattingen ook wat je een generatieconflict zou kunnen noemen: boomers/gen-x die zelfontplooiing en individuele vrijheid als inzet van hun emancipatiestrijd hebben, en daarmee vanuit het zelf naar de wereld kijken, en millennials/zoomers (die dus grappig genoeg door een negentigjarige worden gerepresenteerd, wat een mooie cyclische draai aan de politieke analyse van de voorstelling geeft) die collectieve identiteit als de inzet van hun emancipatiestrijd zien, en daarmee vanuit een systemische blik naar de wereld kijken.

En daarmee is het dus ook een perfect slotakkoord voor het gezelschap, als een laatste bewijs van de waarde van 'hun' theater, met, zeer karakteristiek, ook een erkenning van de tekortkomingen ervan. (4,5*, nog tot en met 10 juni te zien, niet missen!)”

Bekijk project