Skip to content
mugmetdegoudentand

Verantwoor­ding

Stichting mugmetdegoudentand hanteert een Raad van Toezicht model met een tweekoppige directie. Mugmetdegoudentand ontvangt voor het beleidsplan 2021-2024 structurele subsidie van Fonds Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Kunst.

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Voor alle personeelsleden wordt de CAO Theater en dans gevolgd.

Raad van Toezicht

Anne Marie Stordiau (voorzitter)
Honair consul Nederlands Consulaat Liverpool, Verenigd Koninkrijk

Erik Pals (financieel profiel)
Algemeen directeur Scapino Ballet

Anne Boermans
Freelance marketing en communicatie specialist, co-founder Zeefier

Directie

Jaap Lampe (algemeen directeur)

Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Hiermee laten verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur binnen hun culturele organisatie. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. De code omvat het hele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording en bestaat uit 9 principes die algemeen gesteld en ook verplichtend zijn volgens het principe: Pas toe of leg uit.

Mugmetdegoudentand neemt de Governance Code Cultuur in acht en verantwoord zich in het jaarlijkse bestuursverslag.

Privacy statement
Mugmetdegoudentand verwerkt tot op zekere hoogte persoonsgegevens. In navolging van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming maakt de Mug met onderstaande privacyverklaring inzichtelijk wat het verzamelt en hoe het met persoonsgegevens omgaat.

ABNI
Stichting mugmetdegoudentand is sinds 2012 door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken.

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Voor alle personeelsleden wordt de CAO Theater en Dans gevolgd.

Bank en factuurgegevens:
K.v.K.: 41224241
BTW NR: NL 0087.00.102.B.01
Inhoudingsplichtige verklaring
FISCAAL NR: 008700102
IBAN: NL 57 INGB 0005 0450 31
BIC: INGBNL2A