Skip to content
mugmetdegoudentand

Home Sweet Amsterdam

2021

Home Sweet Amsterdam (HSA) is een avontuurlijk, nieuwsgierig, creatief en smakelijk project waarin zeer diverse Amsterdammers bij elkaar komen om tijdens een gezamenlijke maaltijd te praten over de uitdagingen waar onze multiculturele stad momenteel voor staat. HSA is ontstaan vanuit de waarneming dat er in Amsterdam heel verschillende opvattingen bestaan over tal van onderwerpen. Daarbij lijkt de toon en inhoud van het debat steeds meer te verharden. De hevige meningsverschillen rond de Corona-crisis zijn daarvoor exemplarisch. HSA wil die sfeer van polarisatie doorbreken door een uitwisseling van ideeën tot stand te brengen tussen mensen van diverse achtergrond. Daarbij staat de vraag hoe we beter kunnen samenleven op basis van democratische waarden centraal. Zonder de verschillen van mening onder het tapijt te schuiven, zoekt HSA uitdrukkelijk de verbinding. In een democratie leef je nu eenmaal samen met mensen die anders zijn dan jij. De opbrengst van de gesprekken zal door het HSA-team samen met een aantal deelnemers worden verwerkt in een theatrale presentatie en online audiovisueel materiaal.

De HSA-deelnemers weerspiegelen zoveel mogelijk de diversiteit in de stad en bestaan uit witte Nederlanders, 2e en 3e generatie Nederlanders, nieuwkomers en anderen. Zij worden aan de hand van hun interesse in 4 groepen verdeeld rond de specifieke thema’s Community, Social Justice, Democracy Awareness en Polarization. Voorafgaand aan de discussies wordt hen gevraagd vier schriftelijke vragen rond een van die thema’s te beantwoorden en die antwoorden worden uitgewisseld tussen de andere deelnemers. In oktober (Corona volente) discussieert iedere groep tweemaal over haar thema onder het genot van een maaltijd. In november werkt het HSA-team met geïnteresseerde deelnemers een aantal weken intensief aan een theatrale presentatie die gebaseerd is op de opbrengst van de discussies. Op zondag 21 november wordt het eindresultaat daarvan getoond aan het publiek in DeLaMar West, aanvang om 20.00 uur.

HSA is een initiatief van mensenrechtenplatform Not Only Voices, Mugmetdegoudentand en KIP Republic en wordt grotendeels gefinancierd door het Amsterdam Fonds voor de Kunst (AFK).

Première: Stories That Matter

Op vrijdag 15 april organiseert Movies That Matter: Medialab Presents. De première van vier korte films gemaakt door statushouders. Met Joan Nederlof in de jury.

Artikel

Interview met Gabriel Alves de Faria

Gabriel Alves de Faria is een creative community builder en LGBTI+ pleitbezorger gespecialiseerd in mensenrechten en humanitair recht.

Interview

Project in beeld