Skip to content
mugmetdegoudentand

Aflevering 27: Ruth Reffkin (25 & 26 december 2022)

Honderd vrouwen uit Marcels leven vertellen over hun persoonlijkste ervaringen. Om te lachen, te huilen, om je te verwonderen en misschien zelfs om van te leren. Elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering.

Aflevering 27: Ruth Reffkin (deel 1)

Ruth Reffkin (77) heeft altijd in de nabijheid van historische gebeurtenissen verkeerd. Was ook zo bij haar eerste ontmoeting met Marcel. In september 2001, toen Marcel in het kader van huizenruil in het appartement van zijn New Yorkse vriendin zou verblijven, stortte een paar kilometer ten zuiden het World Trade Center neer. Reffkin maakte deel uit van de Women’s Lib beweging, was op Woodstock en had als Yippie `zelfs een slippertje met activist extraordinaire Abbie Hoffman. En dat voor een Joods meisje dat op zevenjarige leeftijd uit Jeruzalem naar New York emigreerde. Eén die door haar ouders werd onterfd toen ze een kind kreeg van een Afro-Amerikaan. Ze is haar waarden altijd trouw gebleven. ‘Tijdens zijn opvoeding wilde ik dat mijn zoon hoorde wat goed was aan zwart en joods zijn, voordat hij over slavernij en de holocaust zou horen.’

Ruth Reffkin (77) has always been close to historical events. Just as when she first met Marcel. In September 2001, when Marcel was supposed to stay in the apartment of his New York girlfriend as part of a home exchange, the World Trade Center crashed a few miles south. Reffkin was part of the Women's Lib movement, was at Woodstock, and as a Yippie "even had a fling with activist extraordinaire Abbie Hoffman." And that for a Jewish girl who emigrated from Jerusalem to New York at the age of seven. One that was disinherited by her parents when she had a baby with an African American man. She has always remained true to her values. “During his upbringing, I wanted my son to hear what was good about being black and Jewish before he learned about slavery and the holocaust.”

Beluister de, dit keer Engelse, podcast via Apple Podcasts of Spotify hieronder

Aflevering 27: Ruth Reffkin (deel 2)

In het tweede deel van ons gesprek met Ruth Reffkin vertelt de zevenenzeventigjarige New Yorkse makelaar hoe het bemiddelen in de huizenmarkt haast als een heilige bezigheid aanvoelt. Een huis kopen is een enorme financiële beslissing die met zorgvuldigheid moet worden begeleid. Dus toen haar succesvolle zoon Robert de mission statement van zijn bedrijf Compass onthulde, ‘to help everyone find their place in the world’, kreeg ze tranen in haar ogen. Reffkin werkt voor haar zoons bedrijf dat huizenkopers en -verkopers met online technologie verbindt en waarvoor hij alleen maar ‘aardige mensen’ aanneemt. Ze is trots op haar zoon maar maakt zich zorgen over de staat van post Trump Amerika. ‘Ontevreden mensenmenigtes op stang jagen met haat voor anderen en de vrees dat ze van alles wordt afgenomen; dat is de grootste angst in mijn leven.’

In the second part of our conversation with Ruth Reffkin, the seventy-seven-year-old New York real estate agent explains how brokering the housing market feels almost like a sacred activity. Buying a home is a huge financial decision that needs to be guided with care. So when her successful son Robert unveiled the mission statement of his company Compass, 'to help everyone find their place in the world', she got tears in her eyes. Reffkin works for her son's company that connects home buyers and sellers with online technology and for which he only hires "nice people." She is proud of her son but worried about the state of post Trump America. “To incite disgruntled crowds with hatred of others and the fear of being taken away from everything; that is the biggest fear of my life.”

Bekijk project